Գլոբալ Հյուսիսը պետք է հետևի Գլոբալ Հարավի առաջնորդությանը