ԵՄ-ն գնում է ինքնիշխանության ամրապնդման ճանապարհով