Միջուկային զենքի չօգտագործումը պետք է լինի առաջնահերթություն