Գերմանիայի «երկաթե լեյդի» քաղաքական գործունեությունը