Կանաչ արդյունաբերություն դերն ու նշանակությունը մեր կյանքում անգնահատելի է