Ի՞նչ կապ կա գենդերային հավասարության և էներգետիկ անցման միջև