Մեր ազատությունները կախված են մամուլի ազատությունից