Կոնսենսուս կլինի՞ ամենաբարդ սպառնալիքներից մեկի շուրջ