Մի շարք նոր հակամարտություններ կարող են բռնկվել 2024 թվականին