Համաշխարհային տնտեսական կայունության ամենամեծ սպառնալիքները