Տեղի ունեցավ այն, ինչից պետք է զգուշանա ողջ մարդկությունը