Բարձրաստիճան պաշտոնիայի այցելություն է սպասվում Հայաստան