Համաշխարհային տնտեսությունում առկա անորոշության հինգ պատճառ