Համաշխարհային տնտեսությունը կաղում է, բայց դիմանում է