Դաշնակիցները կհամագործակցեն մեր դարի մարտահրավերին դիմակայելու համար