Ինչպե՞ս գործունակ դարձնել միջազգային ֆինանսական համակարգը