Համաշխարհային բանկը զգալիորեն կրճատում է աճի հեռանկարը

Բաժնի այլ հոդվածներ...