Այս երկրներում զինված ուժերը կրճատվում են՝ չնայած իրավիճակի լրջությանը

Բաժնի այլ հոդվածներ...