Արդյոք ԲՐԻԿՍ-ի երկրները տնտեսապես ավելի ուժե՞ղ են, քան G7-ը