Ազգային ժողովի ո՞ր խմբակցությունն է առավել արդյունավետ գործում (հարցում)