Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը զինված հակամարտությունների ժամանակ