Հանրային քաղաքականության մշակում. հետազոտական կենտրոնների գործունեությունն ու վերլուծական գործիքակազմը