ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ. ՊՈԼԻԱՐԽԻԱ․ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ