Ու՞մ կընտրեիք Երևանի քաղաքապետ ուղղակի ընտրությունների դեպքում (հարցում)