Տեղեկատվական աշխատանքի հիմնական սկզբունքները դիվանագիտության բնագավառում