Հայաստանաբնակ ասորիների էթնոմշակութային բնութագիրը