Պետության ու կառավարման ձևեր. քաղաքական կառավարման այլընտրանքային դասակարգում