Ինչպիսի քաղաքականություն վարել կլիմայական ճգնաժամի հաղթահարման շրջանակում