Ապագա ֆինանսական համակարգը և աշխարհաքաղաքականությունը