«Քաղաքականություն» երևույթի էությունը, էվոլյուցիան և ժամանակակից մեկնաբանությունները